ACIC insan sayma sistemi
  • ACIC insan sayma sistemi

ACIC insan sayma sistemi

İnsanların sayılması ACIC-in pərakəndə satış, nəqliyyat və qonaqpərvərlik kimi sektorlarda fəaliyyət göstərən müştəriləri üçün mühüm aspektə çevrilib. ACIC qabaqcıl kompüter görmə alqoritmləri və maşın öyrənmə üsullarından istifadə edən ən müasir insan sayma sistemini inkişaf edib. Bu sistem insanları real vaxt rejimində dəqiq aşkarlayır və izləyir, piyadaların hərəkəti, doluluq nisbətləri və müştəri davranışı haqqında dəyərli məlumatlar təqdim edir. ACIC-in insan sayma həlli fərdiləşdirilə bilən xüsusiyyətlər, istifadəçi dostu interfeyslər və mövcud infrastrukturla qüsursuz inteqrasiya təklif edir, və müştərilərə əməliyyatlarını optimallaşdırmaq və müştəri təcrübələrini təkmilləşdirmək üçün təsirli məlumatlar təqdim edir.

Say

People counting has become an important aspect for ACIC's clients operating in sectors such as retail, transportation, and hospitality. ACIC has developed a state-of-the-art people counting system that utilizes advanced computer vision algorithms and machine learning techniques. This system accurately detects and tracks individuals in real-time, providing valuable data on foot traffic, occupancy rates, and customer behavior. ACIC's people counting solution offers customizable features, user-friendly interfaces, and seamless integration with existing infrastructure, providing clients with actionable insights to optimize their operations and improve customer experiences.