Lendoux seçməkdən məmnunuq

Ödəniş proforma fakturada qeyd olunan məlumatlara əsasən təsdiq edilir.

Bütün ödənişlərdə ödəniş slipinin göndərilməsi məcburidir.

Şirkətin hesabına pul daxil olduqdan və qəbz təsdiq edildikdən sonra mağaza prosesi başlayır.

Qəbzin göndərilməsi yalnız ödənişi yoxlamaq üçündür.

Kommersiya departamenti ilə razılaşdırılmadan hesab-fakturanın məbləğində edilən hər hansı dəyişiklik alışın ləğvinə və fakturanın ləğvinə səbəb olacaq.

Məhsulun alınması və gömrük arxasına və ya üçüncü ölkəyə çatdırılması halında, mənşə şirkətin hesabına pulun daxil olması alış prosesini təsdiq edir.