Məlumatların açıqlanmamasına dair qanunlar

İstifadəçilər məxfilik müqaviləsinin yerinə yetirilməsinə və məlumatların açıqlanmamasına sadiq olmalıdırlar. Memorandum və bu qrup və mağaza ilə bağlı müqavilələrin bütün şifahi və yazılı danışıqları məxfilik və açıqlanmama müqavilələrinə tabe dir.

Fəaliyyət məqsədi ilə istifadəçilərə və müştərilərə təqdim edilən bütün məlumat və sənədlər çox məxfi hesab olunur. Tərəflər bunu açıqlamaqdan çəkinməyə borcludurlar və öz aralarında, xüsusən də təhlükəsizlik məsələlərində məlumatın açıqlanmamasını tənzimləyən bütün qaydalara ciddi riayət etmələri tələb olunur.

İstifadəçilər məlumatın mühafizəsi, onlara tapşırılmış sənədlərin saxlanması tələblərinə əməl etməyə borcludurlar. Bu məsələdə çox diqqətli olmalıdırlar.

Landox Group-un yazılı icazəsi olmadan texniki məlumatların, qiymət təkliflərinin təfərrüatlarının və ya tədqiqat nəticələrindən əldə edilən məlumatların və biliklərin icazəsiz istifadəsi, yayılması, nəşri və açıqlanması qadağandır. İstifadəçilər bu vacib məsələyə əməl etməyə borcludurlar.

İnformasiyanın açıqlanması məlumatı alan şəxs tərəfindən (və ya işçilər, məsləhətçilər, ekspertlər və s.) məlumatın üçüncü şəxslərə (hüquqi və ya fiziki şəxslər) açıqlanmasına və ya açıqlanmamasına səbəb olan(İstənilən formada, şifahi və ya yazılı, orijinal sənədlər və ya onların transkriptləri vasitəsilə və ya şifahi və ya hər hansı növ üz-üzə və ya üz-üzə olmayan təlim) hər hansı hərəkət və ya hərəkətsizlikdir.

digər tərəfdən yazılı icazəsi olmasa, məlumatı alan şəxs heç bir halda onu üçüncü şəxslərə verməməlidir.

Məlumatın açıqlanmaması bəndi ilə bağlı heç bir səhlənkarlıq, hətta ehtiyatsızlıq da qəbul edilmir. Məlumatların açıqlanması halında, səlahiyyətli beynəlxalq orqan vasitəsilə mövcud qanunlara uyğun olaraq iddia qaldırılacaq və məlumatı açıqlayan tərəfə baxılacaq.