ACIC hərəkətsizliyi aşkarlanma sistemi
  • ACIC hərəkətsizliyi aşkarlanma sistemi

ACIC hərəkətsizliyi aşkarlanma sistemi

ACIC-də hərəkətsizliyin aşkarlanması kompozit şəkillərdə sükunət və ya hərəkətsizliyi müəyyən və təhlil etmək üçün istifadə edilən bir üsuldur. Bu mütərəqqi xüsusiyyət müxtəlif istifadələr üçün təsvirin təhlilində daha yüksək dəqiqlik və səmərəlilik səviyyəsinə imkan verir. ACIC-də tətbiq olunan sistem, statik obyektlərin və ya səhnələrin aşkarlanmasına imkan verən kompozit təsvirlər daxilində hər hansı əhəmiyyətli hərəkətin olmamasını müəyyən etmək və izləmək üçün mürəkkəb alqoritmlərdən istifadə edir. 

Say

ACIC-də hərəkətsizliyin aşkarlanması kompozit şəkillərdə sükunət və ya hərəkətsizliyi müəyyən və təhlil etmək üçün istifadə edilən bir üsuldur. Bu mütərəqqi xüsusiyyət müxtəlif istifadələr üçün təsvirin təhlilində daha yüksək dəqiqlik və səmərəlilik səviyyəsinə imkan verir. ACIC-də tətbiq olunan sistem, statik obyektlərin və ya səhnələrin aşkarlanmasına imkan verən kompozit təsvirlər daxilində hər hansı əhəmiyyətli hərəkətin olmamasını müəyyən etmək və izləmək üçün mürəkkəb alqoritmlərdən istifadə edir. Sükunəti hərəkətdən effektiv şəkildə fərqləndirməklə, bu imkan korporasiyanın müşahidə, təhlükəsizlik və ya anomaliyaların aşkarlanması məqsədləri üçün kritik ola biləcək şəkillərdən qiymətli məlumat çıxarmaq qabiliyyətini artırır. Ümumilikdə, sükunətin aşkarlanması texnologiyasını daxil etməklə, ACIC təsvirin emal imkanlarını yüksəldir, müxtəlif sahələrdə daha əhatəli və dəqiq təsvirin təhlilinə imkan verir, təkmilləşdirilmiş qərar qəbuletmə proseslərinə töhfə verir və xidmətlərinin və həllərinin ümumi effektivliyini artırır.