Süzgəclə:
Kateqoriyalar
Price
Manufacturers
more... less
Tags
more... less
Filter

50 məhsul var.

Dizel generator modeli C7.5D5P Cummins Hand zavodunun X1.3 seriyasındandır.Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 2 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan X1.3TAA-G1-dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu PI044D Stamford modelindən seçdi.Cummins C7.5D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO500 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C7.5D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C7.5D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR.

Dizel generator modeli C10D5P Cummins Hand zavodunun X1.3 seriyasındandır.Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 2 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan X1.3TAA-G1-dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu PI044E Stamford modelindən seçdi.Cummins C10D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO500 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C10D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C10D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR.

Dizel generator modeli C15D5P Cummins Hand zavodunun X1.3 seriyasındandır.Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 2 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan X1.3TAA-G1-dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu PI044G Stamford modelindən seçdi.Cummins C15D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO500 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C15D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C15D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR.

Dizel generator modeli C20D5P Cummins Hand zavodunun X1.3 seriyasındandır.Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 2 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan X1.3TAA-G7-dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu SOL2-M1 Stamford modelindən seçdi.Cummins C20D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO600 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C20D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C20D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR.

Dizel generator modeli C25D5P Cummins Hand zavodunun X2.7 seriyasındandır.Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 3 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan X2.7T-G1-dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu SOL2-M1 Stamford modelindən seçdi.Cummins C25D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO600 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C25D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C25D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR.

Dizel generator modeli C30D5P Cummins Hand zavodunun X2.7 seriyasındandır.Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 3 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan X2.7T-G2-dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu SOL2-P1 Stamford modelindən seçdi.Cummins C30D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO600 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C30D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C30D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR.

Dizel generator modeli C35D5P Cummins Hand zavodunun X2.7 seriyasındandır .Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 3 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan X2.7T-G7 -dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu S1L2J1 Stamford modelindən seçdi.Cummins C35D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO600 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C34D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C35D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR

Dizel generator modeli C40D5P Cummins Hand zavodunun X2.7 seriyasındandır .Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 3 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan X2.7TAA-G8 -dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu S1L2K1 Stamford modelindən seçdi.Cummins C40D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO600 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C40D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C40D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR

Dizel generator modeli C62.5D5P Cummins Hand zavodunun B3.3 seriyasındandır.Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 4 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan 4BTAA3.3-G11-dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu S2L1D-E4 Stamford modelindən seçdi.Cummins C62.5D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO500 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C62.5D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C62.5D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR

Dizel generator modeli C82.5D5P Cummins Hand zavodunun B3.9 seriyasındandır.Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 4 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan 4BTAA3.9-G4 -dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu S2L1D-G4 Stamford modelindən seçdi.Cummins C82.5D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO600 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C82.5D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C82.5D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR

Dizel generator modeli C100D5P Cummins Hand zavodunun B5.9 seriyasındandır.Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 6 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan 6BTAA5.9-G13 -dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu S2L1D-C41 Stamford modelindən seçdi.Cummins C100D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO500 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C100D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C100D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR

Dizel generator modeli C125D5P Cummins Hand zavodunun B5.9 seriyasındandır.Bu dizel generatorunun dəqiq mühərrik modeli 6 silindrli, 4 vuruşlu mühərrik olan 6BTAA5.9-G13 -dir. Cummins Dynamo fabriki bu dizel generatorunu S2L1D-D41 Stamford modelindən seçdi.Cummins C125D5P dizel generatorunda prosesləri idarə etmək üçün PSO500 nəzarətçisi istifadə olunur.

Bu dizel generatorunun çıxış gərginliyi 415 volt, işləmə tezliyi isə 50 Hz-dir və qeyd etmək lazımdır ki, C125D5P dizel generatoru üç fazalı dizel generatorudur.

C125D5P dizel generatoru SƏSSİZ NÖVLÜDÜR