فلومتر MFS 20-200 لیتر در دقیقه
  • فلومتر MFS 20-200 لیتر در دقیقه

فلومتر MFS 20-200 لیتر در دقیقه

فلومتر ازسنسورهای ابزاردقیقی است که برای اندازه گیری حجم یا جرم سیالها از آنها استفاده میشود .فلومتر ها را با نام هایی مانند دبی سنج، نشانگر جریان، جرم سنج و سنسور دبی میشناسیم. فلومتر MFS 20-200 l/min   از کمپانی Grundfos  در خنک کننده های INRO ACRC301S   مراکز داده استفاده میشوند.ولتاژ تغذیه  MFS 20-200 l/min  5 ولت مستقیم است.ماکزیمم فشار سیستم 24 bar  میتواند باشد. این قطعه یکی از قطعات یدکی مهم اینروهای اشنایدر در دیتاسنتر ها میباشد.

تعداد

فلومتر ازسنسنورهای ابزاردقیقی است که برای اندازه گیری حجم یا جرم سیالها از آنها استفاده میشود .فلومتر ها را با نام هایی مانند دبی سنج، نشانگر جریان، جرم سنج و سنسور دبی میشناسیم. 

فلومیتر MFS 20-200 l/min   از کمپانی Grundfos  در خنک کننده های INRO ACRC301S   مراکز داده استفاده میشوند.

دقت انازه گیری جریان فلومیتر MFS 20-200 l/min   در آب صفر تا 120 درجه سیلیسیوس برابر مثبت و منفی 1 در صد و زمان واکنش آن کمتر از 4 ثانیه است.

رنج اندازه گیری فشار MFS 20-200 l/min   بین صفر تا 10 bar  و دقت اندازه گیری آن در دمای صفر تا 120 درجه سیلیسیوس مثبت و منفی 2.5 درصد و زمان واکنش به سنسور الکترونیکی 250 میلی ثانیه است.

رنج اندازه گیری دمای MFS 20-200 l/min صفر تا 120 درجه سیلیسیوس و دقت اندازه گیری آن یک درجه کلوین و زمان واکنش 250 میلی ثانیه است.

دمای محیط مناسب برای عملکرد این فلومتر منفی 25 تا مثبت 60 است.

ماکزیمم فشار سیستم 24 bar  میتواند باشد.

ولتاژ تغذیه  MFS 20-200 l/min  5 ولت مستقیم است.

Instrumentation

16 محصول دیگر در همین دسته