ماژول تایم سرور دین ریل DIN 8024GPS هوپف
  • ماژول تایم سرور دین ریل DIN 8024GPS هوپف
  • ماژول تایم سرور دین ریل DIN 8024GPS هوپف

ماژول تایم سرور دین ریل DIN 8024GPS هوپف

‎تومان0

برد توسعه IRIG-B: IRIG-B AM (modulated)

ماژول های DCF77: نیازی نیست

پروتکل های ارتباطی: SINEC H1 Time Datagram Protocol

پورت های ورودی و خروجی: PPS Output Board

پورت های ورودی و خروجی: 5V active/5V TTL signal

پورت های ورودی و خروجی: نیازی نیست

نوع کریستال: OCXO oscillator

نکنولوژی GPS-GNSS: GPS Time Serve

نوع منبع تغذیه: 48VDC(36-76VDC)

لوازم جانبی ضروری: GNSS/GPS Antenna

لوازم جانبی ضروری: GPS/GNSS lightening arrester

لوازم جانبی ضروری: 100 meter GPS/GNSS LSZH antenna cable

تعداد

time server IRIG-B function: IRIG-B AM (modulated)

time server DCF77 function: نیازی نیست

time server Protocol function: SINEC H1 Time Datagram Protocol

time server in-out function: PPS Output Board

time server in-out function: 5V active/5V TTL signal

time server in-out function: نیازی نیست

time server crystal function: OCXO oscillator

time server gps-gnss function: GPS Time Serve

time server power function: 48VDC(36-76VDC)

time server must-have accessories: GNSS/GPS Antenna

time server must-have accessories: GPS/GNSS lightening arrester

time server must-have accessories: 100 meter GPS/GNSS LSZH antenna cable

icp_code(1-3,2-4,3-2,4-2,4-10,4-18,5-2,6-1,7-3,8-0,8-1,8-4)

time server_CUSTOM
100 قلم