سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ
  • سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ
  • سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ
  • سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ
  • سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ
  • سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ
  • سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ
  • سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ
  • سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ
  • سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ

سوییچ دیتاسنتر ماژولار 128 پورت 10GE و 64 پورت 40G و 32 پورت 100G گیگ برند FS

‎تومان611,303,000
تعداد

icp_code(-)

Datacenter Switch_CUSTOM
200 قلم