تایم سرور 8030HEPTA
  • تایم سرور 8030HEPTA
  • تایم سرور 8030HEPTA

تایم سرور 8030HEPTA

‎تومان0

برد توسعه IRIG-B: IRIG-B AM (modulated)

ماژول های DCF77: DCF77 Radio Controlled

پروتکل های ارتباطی: SINEC H1 Time Datagram Protocol

پورت های ورودی و خروجی: PPS Output Board

نوع کریستال: OCXO oscillator

نکنولوژی GPS-GNSS: GPS Time Serve

نوع منبع تغذیه: 24VDC(18-36VDC)

لوازم جانبی ضروری: GNSS/GPS Antenna

لوازم جانبی ضروری: GPS/GNSS lightening arrester

لوازم جانبی ضروری: 100 meter GPS/GNSS LSZH antenna cable

تعداد

time server IRIG-B function: IRIG-B AM (modulated)

time server DCF77 function: DCF77 Radio Controlled

time server Protocol function: SINEC H1 Time Datagram Protocol

time server in-out function: PPS Output Board

time server crystal function: OCXO oscillator

time server gps-gnss function: GPS Time Serve

time server power function: 24VDC(18-36VDC)

time server must-have accessories: GNSS/GPS Antenna

time server must-have accessories: GPS/GNSS lightening arrester

time server must-have accessories: 100 meter GPS/GNSS LSZH antenna cable

icp_code(1-3,2-3,3-2,4-2,5-2,6-1,7-2,8-0,8-1,8-4)

Time server_CUSTOM
100 قلم