تایم سرور زمان6844 هوپف
  • تایم سرور زمان6844 هوپف
  • تایم سرور زمان6844 هوپف
  • تایم سرور زمان6844 هوپف
  • تایم سرور زمان6844 هوپف

تایم سرور زمان6844 هوپف

‎تومان0

برد توسعه IRIG-B: IRIG-B AM (modulated)

ماژول های DCF77: DCF77 antenna simulation

پروتکل های ارتباطی: Precision Time Protocol (PTP)

پورت های ورودی و خروجی: PPS Output Board

نوع کریستال: TCXO oscillator

نکنولوژی GPS-GNSS: GPS Time Serve

نوع منبع تغذیه: 100-250VDC

لوازم جانبی ضروری: GNSS/GPS Antenna

لوازم جانبی ضروری: GPS/GNSS lightening arrester

لوازم جانبی ضروری: 100 meter GPS/GNSS LSZH antenna cable

تعداد

time server IRIG-B function: IRIG-B AM (modulated)

time server DCF77 function: DCF77 antenna simulation

time server Protocol function: Precision Time Protocol (PTP)

time server in-out function: PPS Output Board

time server crystal function: TCXO oscillator

time server gps-gnss function: GPS Time Serve

time server power function: 100-250VDC

time server must-have accessories: GNSS/GPS Antenna

time server must-have accessories: GPS/GNSS lightening arrester

time server must-have accessories: 100 meter GPS/GNSS LSZH antenna cable

icp_code(1-3,2-1,3-1,4-2,5-1,6-1,7-1,8-0,8-1,8-4)

Master Clock_CUSTOM
100 قلم