فیلتر کن با
شاخه‌ها
Price
تومان تومان
Manufacturers
Filter

396 محصول وجود دارد.

سری محصولات 8100 سیستم‌های مرجع زمانی کاملاً مدولار هستند که از سیستم‌های ماهواره‌ای ناوبری جهانی (GNSS) GPS، Galileo، GLONASS و BeiDou، و همچنین NTP، PTP و منابع زمانی مختلف دیگر برای همگام‌سازی زمانی دقیق و مطمئن با قیمت‌های بسیار رقابتی پشتیبانی می‌کنند. به ویژه برای کاربردهای زیرساختی حیاتی مناسب هستند.

سیستم‌های مرجع زمانی سری محصول 8100 برای کاربردهای حیاتی با الزامات بالا از نظر انعطاف‌پذیری، در دسترس بودن، امنیت و پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از استانداردهای همگام‌سازی زمانی که معمولاً در زیرساخت‌های عمومی، فناوری راه‌آهن، ابزار برق، شبکه هوشمند دیجیتال اتوماسیون صنعتی و امکانات مرکز داده استفاده می‌شوند، طراحی شده‌اند.

دیزل ژنراتور 250KVA کامینز پاور مدل C250D5P از سری QSB6.7  با کنترلر PowerCommand 1.1

دیزل ژنراتور مدل  C250D5P  از سری QSB6.7   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور  QSB6.7-G17 است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل S3L1D-K استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C250D5P شرکت کامینز از کنترلر PowerCommand 1.1 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C250D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C250D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور1500KVA کامینز پاور مدل C1500D5P از سری  K50 با کنترلر PowerCommand 3.3

دیزل ژنراتور مدل  C1500D5P  از سری K50  کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور  KTA50-G8-I است که یک موتور با 12  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل S7L1D-C4 استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C1500D5P شرکت کامینز از کنترل PowerCommand 3.3  جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C1500D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C1500D5P از نوع  OPEN TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور1250KVA کامینز پاور مدل C1250D5P از سری  K50 با کنترلر PowerCommand 3.3

دیزل ژنراتور مدل  C1250D5P  از سری K50  کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور  KTA50-G3است که یک موتور با 12  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل HCl634Z استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C1250D5P شرکت کامینز از کنترل PowerCommand 3.3  جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C1250D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C1250D5P از نوع  OPEN TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور1010KVA کامینز پاور مدل C1010D5P از سری  K38 با کنترلر PowerCommand 3.3

دیزل ژنراتور مدل  C1010D5P  از سری K38  کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور  KTA38-G5است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل HCl634Y استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C1010D5P شرکت کامینز از کنترل PowerCommand 3.3  جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C1010D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C1010D5P از نوع  OPEN TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور750KVA کامینز پاور مدل C750D5P از سری  K38 با کنترلر PowerCommand 3.3

دیزل ژنراتور مدل  C750D5P  از سری K38  کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور  KTA38-G12 است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل HCl634W استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C750D5P شرکت کامینز از کنترل PowerCommand 3.3  جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C750D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C750D5P از نوع  OPEN TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور625KVA کامینز پاور مدل C625D5P از سری  K19 با کنترلر PowerCommand 3.3

دیزل ژنراتور مدل  C625D5P  از سری K19  کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور  KTAA19-G13 است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل HCl544E استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C625D5P شرکت کامینز از کنترل PowerCommand 3.3  جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C625D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C625D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور500KVA کامینز پاور مدل C500D5P از سری  K19 با کنترلر PowerCommand 1.2

دیزل ژنراتور مدل  C500D5P  از سری K19  کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور  KTAA19-G10 است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل HCl544D استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C500D5P شرکت کامینز از کنترلر PowerCommand 1.2 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C500D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C500D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور400KVA کامینز پاور مدل C400D5P از سری  QSN14 با کنترلر PS602

دیزل ژنراتور مدل  C400D5P  از سری QSN14  کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور  QSN14-G2است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل HCl444F استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C400D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO602 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C400D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C400D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 380KVA کامینز پاور مدل C380D5P از سری  QSN14 با کنترلر PSO602

دیزل ژنراتور مدل  C380D5P  از سری QSN14  کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور  QSN14-G2است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل HCl444E استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C380D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO602 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C380D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C380D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 320KVA کامینز پاور مدل C320D5P از سری QSL9-G15  با کنترلر PSO602

دیزل ژنراتور مدل  C320D5P  از سری QSL9   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور  QSL9-G15 است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل HCl444D استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C320D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO602 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C320D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C320D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 180KVA کامینز پاور مدل C180D5P از سری QSB6.7  با کنترلر PSO602

دیزل ژنراتور مدل  C180D5P  از سری QSB6.7   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور QSB6.7-G14 است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل S3L1D-G استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C180D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO602 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C180D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C180D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.