ساعت مرکزی 4985 هوپف
  • ساعت مرکزی 4985 هوپف
  • نمایشگر بزرگ ساعت مرکزی 4985 آلمانی ماتریس LED 16x64
  • نمایشگر بزرگ ساعت مرکزی 4985 آلمانی ماتریس LED 16x64
  • نمایشگر بزرگ ساعت مرکزی 4985 آلمانی ماتریس LED 16x64

نمایشگر بزرگ ساعت مرکزی 4985 آلمانی ماتریس LED 16x64

‎تومان112,000,000

نمایشگر بزرگ 4985 از یک ماتریس با اندازه LED 16x64 تشکیل شده است. دو خط 42 میلی متری یا یک خط نویسه های الفبایی عددی 84 میلی متری را می توان روی این ماتریس نمایش داد. این دستگاه می تواند به عنوان یک نمایشگر بزرگ برای مقادیری مانند زمان شبکه، زمان اختلاف و فرکانس شبکه کار کند که می تواند از سیستم hopf 7001 (RC) با برد 7515 (RC) منتقل شود. صفحه نمایش بزرگ مجهز به ساعت کوارتز بسیار دقیق است که می تواند با سیگنال DCF77 هماهنگ شود. سیگنال DCF77 را می توان از طریق آنتن به کانکتور BNC یا به عنوان یک پالس به ورودی های مربوطه رساند. صفحه نمایش بزرگ یک پالس DCF77 تولید می کند و بنابراین میتواند دستگاه های بیشتر را همگام می کند.

تعداد

Large Scale Display 4985

The basic version of the large display 4985 consists of a matrix measuring 16x64 LED. Two lines of 42mm or one line of 84mm alphanumeric characters can be displayed on this matrix

The device can operate as a large display for values such as grid time, difference time and mains frequency which can be transferred from hopf System 7001(RC) with a board 7515(RC)

.Different display and decoding programs are integrated in the large display 4985

The large display is equipped with a highly accurate quartz clock which can be synchronized with a DCF77 signal. The DCF77 signal can be supplied to the BNC connector via an antenna or as a pulse to the respective inputs. The large display generates a DCF77 pulse and thus synchronizes further devices.

.Time and date can be displayed in different formats

Housing

.The large display is set up in a black lacquered aluminium housing for wall installation

.The front page is of red and of coated acrylic glass and fixed into guiding rails of the housing

For installation and configuration of the large display the right side panel of the housing and the front pane should be pulled to the right. The side panel of housing is mounted into guiding rails with spring locks.

time display
100 قلم

محتوای دیتاشیت

Time server

پروتکل زمان شبکه
DCF77
ساعت مرکزی
بله

16 محصول دیگر در همین دسته

مشخصات فنی

Time server

پروتکل زمان شبکه DCF77
ساعت مرکزی بله