حفاظت غیر مستقیم صاعقه برای تایم سرور DCF77 4441/4444 Hopf
  • حفاظت غیر مستقیم صاعقه برای تایم سرور DCF77 4441/4444 Hopf

حفاظت غیر مستقیم صاعقه برای تایم سرور DCF77 4441/4444 Hopf

حفاظت غیر مستقیم صاعقه DCF77 4441 / 4444 تایم سرور هوپف، هنگام استفاده از آنتن‌های فضای باز، کابل‌های آنتن ممکن است با ولتاژ تداخل بالا ناشی از رعد و برق مواجه شوند. این ممکن است نه تنها سیستم‌های ساعت کنترل‌شده رادیویی متصل مستقیم بلکه سایر دستگاه‌های متصل را نیز از بین ببرد.یک محافظ غیرمستقیم صاعقه باید بین آنتن فضای باز و صفحه ساعت کنترل شده رادیویی متصل شود تا از هزینه های بالا و آسیب های بعدی جلوگیری شود. برای دستیابی به این امر لازم است تمام خطوط با ولتاژ بیش از حد اتصال کوتاه شود، تا در سریع ترین زمان ممکن ، اضافه ولتاژ کاهش یابد. پس از پایان تداخل، دستگاه باید به مشخصات قبلی خود برگردد. حفاظت غیر مستقیم صاعقه hopf ترکیبی از اجزای مختلف میباشد.

تعداد

حفاظت غیر مستقیم صاعقه 4441 

دیودهای جذب سریع اختلاف پتانسیل بین هسته آنتن و 0 را به طور مداوم حفظ می کنند. برقگیرهای گاز ، پس از روشن شدن، خط را به نقطه ارت اتصال کوتاه می کنند. به دلیل این ترکیب است که جداسازی بالقوه مدار آنتن از سایر وسایل الکترونیکی حتی در شرایط بدون مزاحمت تضمین می شود. اگر خود محافظ صاعقه غیرمستقیم در اثر رعد و برق از بین برود، خطوط اتصال کوتاه می‌مانند. بنابراین سیگنال DCF77 دریافت نمی شود. توصیه می کنیم برای بررسی از بیت های وضعیت موجود در دستگاه های متصل استفاده کنید.
هنگام استفاده از حفاظت صاعقه غیرمستقیم hopf، فرض می کنیم که یک مفهوم جامع حفاظت در برابر صاعقه در محل در حال اجرا است، از جمله حفاظت مستقیم از ساختمان طبق VDE و همچنین اینکه منبع ولتاژ دستگاه از صاعقه محافظت می شود. محافظ غیر مستقیم صاعقه معمولاً مستقیماً در جایی که کابل وارد ساختمان می شود نصب می شود. بنابراین کابل های داخلی که موازی با کابل آنتن هستند تا حد امکان کمتر دچار اختلال می شوند.
آنتن به کانکتور ورودی BNC محافظ صاعقه غیرمستقیم متصل است - خط به کانکتور خروجی BNC متصل می شود. یک سیم مسی از پیچ ارت به نزدیکترین نقطه اتصال زمین کشیده می شود.
مهم است که خط زمین دستگاه متصل دارای همان نقطه اتصال زمین به عنوان حفاظت غیر مستقیم صاعقه باشد تا از اختلافات پتانسیل مخرب جلوگیری شود. اگر نمی توان این را تضمین کرد، محافظ صاعقه غیرمستقیم باید در مکان دیگری نصب شود.
اگر محافظ صاعقه غیرمستقیم در نزدیکی دستگاه نصب شده باشد، کابل ارت را می توان به ارت دستگاه متصل کرد. در این حالت کابل آنتن بین آنتن و حفاظت در برابر صاعقه غیرمستقیم نباید به موازات سایر کابل ها باشد.
تقویت کننده آنتن 4 برابر با حفاظت غیر مستقیم صاعقه 4444
اگر چندین آنتن DCF77 در یک ساختمان مورد نیاز باشد، حفاظت غیرمستقیم صاعقه را می توان با تقویت کننده آنتن آزاد با پتانسیل 4 برابر تامین کرد.
محفظه حفاظت در برابر صاعقه، به غیر از محافظ صاعقه غیرمستقیم، یک منبع تغذیه و چندین ماژول تقویت کننده دارد. ورودی آنتن در یکی از اضلاع باریک محفظه است، در حالی که ورودی کابل برای کابل تغذیه ولتاژ در سمت باریک دیگر قرار دارد.
سیگنال DCF77 از طریق ورودی آنتن به یک پیش تقویت کننده تغذیه می شود. سپس سیگنال تقویت‌شده به 4 مرحله خروجی آزاد بالقوه تغذیه می‌شود، که سیگنال را به کانکتورهای آنتن BNC عایق‌شده در طرف‌های وسیع‌تر محفظه می‌رساند.
برای اتصال ولتاژ تغذیه، درب محفظه باید با بازکردن پیچ‌ها و اتصال کابل از طریق سوراخ ورودی به پایانه‌های مناسب، برداشته شود.
ما دو نسخه از تقویت کننده آنتن 4x را ارائه می دهیم
• تقویت کننده آنتن FG444400 4x با حفاظت در برابر صاعقه غیر مستقیم
• تقویت کننده آنتن 4x FG444600

DCF77 Indirect Lightning Protection 4441 / 4444

When using outdoor antennas the antenna cables may experience high interference voltages caused by thunderstorms. This may destroy or damage not only the directly connected radio controlled clock systems but also other connected devices

.An indirect lightning protection should be connected between outdoor antenna and radio controlled clock board to avoid high cost and subsequent damages

Indirect lightning protection 4441

To achieve this it is necessary to short-circuit all the lines with over voltages to reduce it as quickly as possible. Once the interference is over the device is to return to its previous specifications. The hopf indirect lightning protection consists of a combination of different components

Fast absorber diodes keep the potential difference between antenna core and 0 constantly. The following gas arresters, once lit, short-circuit the line to the earthing point. It is due to this combination that the potential separation of the antenna circuit from the other electronics is guaranteed even in undisturbed situations. If the indirect lightning protection itself is destroyed by a flash of lightning the lines stay shortcircuited. Therefore no DCF77 signal is received. We advise using the status bits in the connected devices to check

When using the hopf indirect lightning protection we presume that a comprehensive lightning protection concept is in operation on location, including a direct protection of the building according to VDE and also that the voltage supply of the device is protected from lightning. The indirect lightning protection is usually installed directly where the cable enters the building. Therefore in-house cables running parallel to the antenna cable are disturbed as little as possible

The antenna is connected to the BNC input-connector of the indirect lightning protection - the extended line to the electronics is connected to the BNC-output connector. A copper stranded wire is run from the earthing screw to the nearest earth connection point

It is important that the earth line of the connected device has the same earth connecting point as the indirect lightning protection, to avoid destructive potential differences. If this cannot be guaranteed, the indirect lightning protection should be installed at a different place

If the indirect lightning protection is installed near the device the earth cable can be connected to the earth of the device. In this case the antenna cable between antenna and indirect lightning protection should not run parallel to other cables

4x antenna amplifier with indirect lightning protection 4444

.If several DCF77-antennas are required in a building, the indirect lightning protection can be supplied with a 4x potential free antenna amplifier

The lightning protection housing contains, apart from the indirect lightning protection, a power supply and several amplifier modules. The antenna input is on one of the narrow sides of the housing, whereas the cableinlet for the voltage supply cable is on the other narrow side

The DCF77 signal is fed to a pre-amplifier via the antenna input. The amplified signal is then fed to 4 potential free output steps, which carry the signal on to the insulated BNC antenna connectors on the broader sides of the housing

To connect the supply voltage the lid of the housing has to be removed by undoing the screws and connecting the cable through the leading-in hole to the appropriate terminals

:We supply two versions of the 4x antenna amplifier

FG444400 4x antenna amplifier with indirect lightning protection

FG444600 4x antenna amplifier

Lightning Protection

محتوای دیتاشیت

Time server

ویژگی منابع تغذیه
single power supply
پروتکل زمان شبکه
DCF77

16 محصول دیگر در همین دسته

مشخصات فنی

Time server

ویژگی منابع تغذیه single power supply
پروتکل زمان شبکه DCF77