تقویت کننده4449هوپف
  • تقویت کننده4449هوپف

اسپلیتر آنتن GPS فعال 4449 هوپف آلمان

‎تومان112,805,000

اگر فقط یک آنتن GPS برای کار با چندین گیرنده GPS قابل نصب باشد (به دلایل ساختاری یا دلایل دیگر)، با استفاده از تقسیم کننده آنتن GPS فعال 4449 می توان تا 8 گیرنده GPS را با یک آنتن GPS مشترک متصل نمود . اغلب این مورد برای انجام آزمایش های دستگاه در آزمایشگاه ها یا ایستگاه های آزمایش استفاده می شود.  تقسیم کننده آنتن GPS فعال 4449 دارای 8 خروجی و یک تقویت کننده سیگنال GPS برای تکنولوژی های تایم سرور است. تامین تغذیه این اسپلیتر از دو طریق دستگاه های متصل به تایم سرور و همچنین منبع تغذیه خارجی قابل دسترس است . 

تعداد

اسپلیتر و تفویت کنندهGPSهوپف آلمان

GPS 4449 در دو نسخه موجود است:
1.FG4449G00
تقسیم GPS با سیگنال آنتن GPS L1 با 8 خروجی و تقویت سیگنال. تغدیه مورد نیاز اسپلیتراز طریق کابل آنتن GPS ، ولتاژ لازم برای کارکرد دستگاه را از  گیرنده های متصل hopf که در خروجی اصلی وصل شده اند تامین می کند. برای کارکرد دستگاه به منبع تغذیه خارجی نیاز نیست.
8 خروجی سیگنال برنامه به 2 گروه خروجی (خروجی A و خروجی B) با 4 خروجی تقسیم می شوند. هر گروه خروجی دارای یک خروجی اصلی و سه خروجی slave است.
ولتاژ تغذیه برای دو گروه خروجی به ترتیب توسط گیرنده GPS hopf که به خروجی اصلی گروه خروجی متصل است تغذیه می شود. بدون ولتاژ داخلی سیستم از طریق خروجی اصلی یک گروه،  هیچ سیگنال خروجی از طریق این گروه فعال نمی شود.
2.FG4449G01
تقسیم برق فعال GPS برای سیگنال آنتن GPS L1 با 8 خروجی و تقویت سیگنال. منبع تغذیه از طریق منبع ولتاژ خارجی
یک منبع ولتاژ خارجی (18-60 ولت DC، Imax = 300 میلی آمپر) برای تغذیه اسپلیتر آنتن ضروری است. اتصال 8 خروجی به برنامه به هر ترتیبی قابل انجام است.
منبع تغذیه داخلی سیستم از طریق گیرنده های GPS متصل hopf ضروری نیست.
تقسیم کننده آنتن GPS فعال 4449 به صورت اختیاری با تغییراتی برای اتصال گیرنده های GPS با نظارت بر مدار آنتن در دسترس است. با توجه به این اصلاح، جریان تقریباً 13 میلی آمپر در هر خروجی برای اتصال گیرنده های GPS hopf به دست می آید.
اسپلیتر آنتن GPS تایم سرور یک دستگاه است که به منظور تقسیم دقیق سیگنال GPS به چندین سیستم یا دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه قابلیت افزایش کارایی و اطمینان سیستم های GPS را داشته و به صورت همزمان سیگنال GPS را به چندین دستگاه مختلف ارسال می‌کند. یکی از کاربردهای اسپلیتر آنتن GPS تایم سرور، استفاده در شبکه های ارتباطی بزرگ مانند ایستگاه‌های مخابراتی و شبکه های ارتباطی مورد استفاده در حوزه نظامی است. با استفاده از این دستگاه، امکان ارسال سیگنال GPS به تمامی دستگاه های مورد نیاز در شبکه فراهم می‌شود و همچنین دقت و قابلیت همگام سازی زمانی بین دستگاه ها را بهبود می‌بخشد. اسپلیتر آنتن GPS تایم سرور همچنین قابلیت ارسال سیگنال GPS به دستگاه هایی با فاصله بزرگ را دارد و به این ترتیب امکان استفاده در پروژه هایی با محیط های گسترده را فراهم می‌کند. این دستگاه از تکنولوژی پیشرفته‌ای برخوردار است و برای اطمینان حاصل کردن از دقت بالا و عملکرد بهینه، به طور مداوم سیگنال GPS را تقویت و تقسیم می‌کند.

Power Splitter 4449

If only one GPS antenna for operating several GPS receivers can be installed (due to structural or other reasons), it is however possible to operate up to 8 GPS receivers with one common GPS antenna by using the active GPS antenna splitter 4449. This solution is often used in the context of superstructures for conducting device tests in laboratories or testing stations
.The active GPS antenna splitter 4449 contains 8 outputs and a signal amplification

:The GPS power splitter 4449 is available in two versions

FG4449G00
Active GPS power splitter für GPS L1 antenna signal with 8 outputs and signal amplification. System-internal power supply via GPS antenna cable
The necessary voltage for operating the unit is supplied system-internally via the GPS antenna cable of the connected hopf GPS receivers plugged in the master output. No external power supply is needed to operate the unit.
The application's 8 signal outputs are subdivided in 2 output groups (output A and output B) with 4 outputs each. Each output group has one master output and .three slave outputs
The supply voltage for the two output groups is respectively fed by the hopf GPS receiver which is connected to the master output of the output group. Without system-internally supplied voltage via the master output of an output group no signal output via this group takes place
FG4449G01
Active GPS power splitter for GPS L1 antenna signal with 8 outputs and signal amplification. Power supply via external voltage source
An external voltage source (18-60V DC, Imax = 300mA) for feeding the antenna splitter is necessary. Connection of the 8 outputs to the application can be done in any sequence
A system-internal power supply via the connected hopf GPS receivers is not necessary
The active GPS antenna splitter 4449 is optionally available with a modification for connecting GPS receivers with antenna circuit monitoring. Due to this modification a current of approximately 13 mA per each output is achieved for connection of the hopf GPS receivers

GPS Antenna Splitter
100 قلم

محتوای دیتاشیت

Time server

تکنولوژی تایم سرور
GPS

16 محصول دیگر در همین دسته

مشخصات فنی

Time server

تکنولوژی تایم سرور GPS