سنسور دما و رطوبت DPW کرل ایتالیا carel
  • سنسور دما و رطوبت DPW کرل ایتالیا carel
  • سنسور دما و رطوبت DPW کرل ایتالیا carel
  • سنسور دما و رطوبت DPW کرل ایتالیا carel
  • سنسور دما و رطوبت DPW کرل ایتالیا carel

سنسور دما و رطوبت DPW کرل ایتالیا carel

‎تومان7,210,000

سنسورهای دما و رطوبت سریDPW  کرل CAREL ایتالیا ، دستگاه هایی هستند که برای کاربردهایی در بخش های تهویه هوا، یخچال، گرمایش و هواسازها استفاده می شوند. این سنسورهای DPW کرل با کنترلرها که دارای اتصال سریال هستند استفاده می شوند. علاوه بر این، علاوه بر سنسورهای دما نصب شده روی دیوار، نسخه های صنعتی و کانال هوا نیز موجود هستند. این پروب های DPW از اتصال سریال RS485 استفاده می کنند.

تعداد

 این باعث صرفه جویی قابل توجه در هزینه نصب، کاهش اتصالات و ساده سازی اتصالات می شود، زیرا تعداد زیادی از پروب ها ( سنسورهای DPW) می توانند به یک کانال سریال متصل شوند که حداکثر 32 واحد خواهد بود ( در حدودی که توسط کنترلر استفاده شده تعریف شده است) این خانواده از مدل های مختلفی تشکیل شده است که بر اساس ترکیب سنسور دما و رطوبت و با یا بدون جداسازی نوری از اتصال سریال RS485 موجود هستند.

CAREL از مجموعه جدیدی از حسگرهای فعال دما و رطوبت سری DP با نسخه های محیط، محیط فنی و کانال ، برای بازار HVAC / R مسکونی و صنعتی سبک، پیشنهاد می دهد. مجموعه جدید مدل ها را با خروجی 0 تا 10 ولت و سریال RS485 (Modbus® و CAREL) گسترش می دهد. نسخه RS485 امکان اتصال تا 32 حسگر را در شبکه محلی فراهم می کند، I / O کنترل کننده الکترونیکی را بهینه می کند، سیم کشی الکتریکی را ساده تر می کند و همچنین صرفه جویی اقتصادی قابل توجه ای دارد. یک نوآوری مهم، محفظه سنسور محیط فنی و کانال با درجه حفاظت IP55 است که دارای یک باز شدن ساده شده و حفاظت الکترونیکی جداگانه از باکس پیچ فیکساسیون است. 

The CAREL DPW* series serial probes are devices used for applications in the air-conditioning, refrigeration, heating and air handling sectors. These are installed in combination with the controllers that feature the serial connection. As well as the wall-mounted room probes, industrial and duct versions are also available.

CAREL probes, as well as featuring the recognised performance that sets them apart, are very versatile and can satisfy various market requirements. Indeed, all the probes have been especially designed to be compatible not only with all CAREL controllers, but also with the most commonly used standards around the world. 

These probes use a RS485 serial connection. This brings significant savings in installation costs, a reduction in the connections and the simplification of the connections, as a large number of probes can be connected to the same serial channel: maximum 32 units, within the limits defined by the controller used. The family is made up of various models that differ based on the combination of the temperature and humidity sensor and with or without optical isolation of the RS485 serial connection.

The combined models (temperature and humidity) include the function for calculating the dewpoint, available as a read-only variable. The temperature and humidity measurement precision is better than probes with voltage or current output, as the conversion of the signal and the analogue measurement by the controllers is avoided.

100 قلم

7 محصول دیگر در همین دسته